Novinky

Celočerná barevná varieta německého ovčáka - upozornění pro chov

03. 03. 2022

Vážení chovatelé a příznivci plemene německý ovčák,
okolnosti mne přinutily, jako chovatele tohoto nepřekonatelného universálního plemene, oficiálně vystoupit s tímto článkem zejména pro naši chovatelskou veřejnost, pohovořit na téma chovu celočerných psů uvedeného plemene a varovat chovatele před nenávratným genetickým zaplevelením chovu! K tomuto mne přinutilo zjištění, že mezi chovateli existuje fatální nedostatek hodnověrných informací a zároveň nulová reakce ze strany země původu.
Tak jako téměř vše na světě podléhá ve své době módním trendům, tak se tomuto neubránilo ani plemeno německý ovčák. Když pomineme oblíbenost či neoblíbenost pracovních či exteriérových linií, velmi silně těmto módním trendům podléhá barva psů, kdy chovatelé ve snaze odlišit se od ostatních či něčím jiným zaujmout a tím i následně prodat štěňata novým majitelům, volí mezi aktuálně zajímavými barevnými varietami psů, které povoluje standard.
Až doposud by to bylo v pořádku, ale v poslední době se objevuje stále více celočerných psů a právě v souvislosti s nimi vzniká řada otázek, se kterými si chovatelská veřejnost neví rady a na které nezná odpověď. Zejména proto, že jim k utvoření vlastního názoru chybí jakékoliv informace a taktéž se mnohdy projevuje i fatální neznalost vzhledem k základním principům dědičnosti a v neposlední řadě i neznalost dominance a recesivity jednotlivých barevných variet u plemene německý ovčák.
Barevné variety německého ovčáka jsou v jeho standardu uvedeny tři – vlkošedá, černá se znaky a celočerná. První dvě jsou dále specifikovány podle sytosti pigmentu, jako tmavě a světle vlkošedá nebo černá se světlými či tmavými znaky. Zde se již poprvé setkáváme s problematickou celočernou barvou, u které síla pigmentace není nikdy zcela jednoznačně prokazatelná a lze ji odvozovat pouze na základě zapigmentovaných pysků čelistí a vnitřku slabin. Mnohdy se můžeme setkat s celočerným jedincem se světlým okem, což je v této kombinaci jednoznačně deklasující vada. Pakliže je pes geneticky veden přes rodiče a svůj původ jako celočerný, další důležitá a principiální zásada tkví v tom, že na jeho osrstění nesmí být patrny žádné jiné další znaky ani bílé chlupy, pouze a jedině černá barva! Někteří ze starých chovatelů přirovnávali černou v podstatě k bílé, že se mnohdy chová jako v černobílé fotografii pozitiv a negativ, nikdy chovatel přesvědčivě neví, co tam převládne…
V této souvislosti bych se chtěl ještě zmínit o barvě vlkošedé, protože možná že jste si všimli, že se dnes vyskytují ovčáci, kteří mají pálené, sytě rezavé znaky, ale deka na hřbetě a maska mají vlkošedou barvu, namísto černé. Toto je rovněž zbarvení ne zcela standardní, které se objevilo cca na přelomu dvacátého století, je tolerováno a zařazeno jako vlkošedé, nicméně samotný standard ho nezná a nijak ho nespecifikuje.
Pro další rozvedení této problematiky je třeba uvést některé poučky, pojmy a poznání, která jsou obecně platné v genetice psů a pro nás zejména německých ovčáků. U NO existují následující alely (vlohy), které ovlivňují jejich zbarvení. V podstatě se jedná o to, že existují různé verze genu, který řídí střídání eumelaninu a feomelaninu (barviva) v chlupech psa.

1)  alela Ay, která způsobuje sobolí neboli fawn barvu, ta se u NO nevyskytuje
2)  alela aw, původní přírodní, tzv. "divoký" typ, který kóduje vlkošedou barvu
3)  alela at, která způsobuje zbarvení černé se znaky
4)  alela  „a“, která způsobuje a je zodpovědná za recesivní černé zbarvení

Podle jednoduchých kombinací jednotlivých alel dle Mendelových zákonů dědičnosti vytvoříme genotyp jedince podle barvy a pořadí dominance. To znamená, že NO s genotypem:

  1. aw-aw, aw-at,  aw-a   -  vlkošedý,
  2. at-at, at-a   -  černá se znaky
  3. a-a  -  celočerný

A teprve nyní se pomalu blížíme k jádru věci. To znamená, že pokud máme štěňata po dvou celočerných rodičích (a-a) s následující kombinací jejich genotypu aa  x  aa, logicky všechna štěňata musí být jen a jen pouze celočerná a vůbec nezáleží na jiných předcích, celočerný pes je recesivní homozygot a jinou vlohu než „a“ skrytě nést nemůže !!!
To znamená logicky vzato z předchozích tvrzení, pakliže se nám narodí ze spojení např. po celočerné matce a po vlkošedém psovi nebo psovi se znaky (REX) - celočerné štěně, je to evidentně z chovatelského hlediska pěkný malér. To samé platí, když se narodí po celočerných rodičích např. z deseti štěňat čtyři znakoví jedinci!
Vysvětlení se nabízí jednoznačné – a to takové, že uvedená černá dominantní barva se vzala z jiného plemene, u kterého se dominantně projevuje, jako např. černý labrador.
Když budete pátrat po původu, odkud se tato anomálie dostala do chovu, najdete jednu jedinou a spolehlivou cestu nazpět, přes ruskou chovatelskou stanici v Petrozavodsku. Všude ve jmenovaných případech černé dominance se objevuje spolehlivě linie psa - Vogerland  Faraon nebo jeho matky Vasgerhoff  Vjurtsella, eventuálně i babičky Voger Vassa a prababičky GOYA. Tato linie fen a psa může pocházet z dřívějších vojenských chovatelských stanic bývalého Sovětského svazu, kde se snažili různými chovatelskými postupy upevnit různé, pro ně žádoucí vlohy. To se docilovalo i přimícháváním jiných plemen do celkového výsledku snažení. Na tom není nic zvláštního a zavrženíhodného, pro pracovní účely se tato metoda používala i u nás. Ale velmi nezodpovědné bylo, že se nějakým způsobem tento dominantní černý gen dostal do chovu dále, přes nějakého civilního chovatele, který se k této krvi nějak dostal a dnes se projevuje i na dominanci zmíněné černé barvy. Zavlečení této veskrze nežádoucí vlohy do chovu může mít samozřejmě i jinou historii, založenou na podobném principu, ale to se dneska bohužel již asi nedozvíme.
Pro nás, jako chovatele čistých původních linií NO je nejvíce nebezpečné dostat do rodokmenu tento dominantní černý gen, či ostatní recesivní geny těchto produktů experimentálního křížení přes jedince, kteří pocházejí z těchto černých chovů, ale fenotypově (navenek) se projevují jako černí se znaky. To je to největší úskalí, kterého se málokdo ze současných chovatelů může vyvarovat, když o tomto fenoménu ani neví nebo nemá dostatek informací či nemá možnost pátrat v průkazech původu a krevních vedeních.
Troufám si tvrdit, že genofond uvedených psů je nebezpečný z hlediska čistoty chovu, abychom si jednoho krásného dne neuvědomili, že většina populace je černá, hnědá či nestandardní.
Uvedený článek a jeho závěry se samozřejmě netýkají původní celočerné barvy, zastoupené v pracovních liniích. Konečné řešení tohoto problému je třeba urychleně najít. Naše vedení klubu NO již zaujalo k tomuto stanovisko a vydalo určitá předběžná opatření. Samozřejmě tato opatření se nebudou vůbec týkat diskriminace těchto zvířat na chovatelských akcích apod., je pouze třeba najít řešení jak docílit, aby nežádoucím způsobem nedocházelo k rozšiřování tohoto genu do dalšího chovu, aby chovatel měl ihned dostatek informací a mohl se zodpovědně rozhodnout ve svém konání při plemenném výběru jedinců a operativně mohl zjistit, který jedinec je či není nositelem uvedeného tzv. černého genu.

                                                                                                                      Zpracoval:  František Matouš

Štěňata - vrh "X"

02. 12. 2021

Otec:  VARGAS  z Belogo YARA    x    Matka:  HAGGY  Framato Rolau

Datum narození: 1.11.2021

Narozeno: 6 psů  (z toho 1 pes bude dlouhosrstý)

Registruji záznamy na štěňata od výše uvedených rodičů, podle pořadí při výběru a rezervaci. Upřednostňuji zájemce o chovatelskou činnost a zájmovou kynologii. Předpokládaný termín odběrů je přibližně od 24.12.2021 .  Nejsou na prodej již žádná štěňata z tohoto vrhu !

V případě zájemce o štěně - fenku, mohu doporučit jedince z vrhu jiného chovatele, který jsem navštívil a který jsem taktéž osobně i viděl.

SV - Körung - 14.8.2021 - ZKO č.794 Hájek

16. 08. 2021

Výše uvedeného dne se po dlouhých peripetiích, několika odkladech z důvodů pandemie Covid apod., se více než po ročním zpoždění konala konečně tato německá typizace po hlavičkou
ZKO č.794 - Hájek u Karlových Varů.
Aby to ovšem nebylo všechno tak jednoduché, bylo nutno na samém počátku skloubit termín vhodný jak pro rozhodčího, tak i figuranta. Kdo to nezná, tak upozorňuji všechny, že tohle je na celé takové akci to nejdůležitější a taktéž nejkomplikovanější. Rozhodčí, kterého se podařilo na tuto akci dohodnout, přesně týden před termínem ze zdravotních důvodů odřekl příjezd a bylo nutno sehnat nového, což po částečném uvolnění pandemických opatření a spuštění chovatelských akcí v Německu nebylo nic snadného. Nakonec přislíbil účast pan Marco Oßmann, majitel chovatelské stanice "vom Fichtenschlag", ale měl volno pouze přesně za týden, po původně plánovaném termínu. Takže na vyřízení všech formalit a schvalovaček SV, ohledně přesunutí termínu Körungu, zbyly pouze dva dny, včetně odeslání startovní listiny. Obvolal jsem obratem všechny chovatele, kteří předtím projevili zájem, ale bohužel to nikomu termínově nevyhovovalo nebo se ozvali až po odeslání startovní listiny ke schválení na SV do Augsburgu.
Děkuji tímto i figurantovi, panu Jiřímu Machovi, a to nejen za odvedenou práci ale i za ochotu přizpůsobit se všem nenadálým změnám. Vážil brzo ráno cestu 250 km autem z kynologického tábora na Vysočině a po odfigurování se tam opět vracel.
Po všech těchto uvedených nesnázích vše nakonec dopadlo velmi zdárně a ku spokojenosti, nejen díky předvedenému výkonu a posudku všech psů a fen ale i závěrečnému posezení v klidu a vespolek, s konzumací pokrmů a hlavně tekutin, protože po celý den panovalo ukrutné vedro. Konec dobrý - všechno dobré, takže tak by se dalo vše charakterizovat na závěr.

Štěňata - vrh "W" - doplnění info

01. 08. 2021

Na prodej a k okamžitému odběru je k dispozici pouze jedna krátkosrstá fenka. Kompletně naočkovaná, odčervená, načipovaná a otetovaná, se zaregistrovaným čipem a mezinárodním očkovacím pasem EU. Jeví se jako povahově velmi dobrá a zároveň je i ojedinělého krevního vedení, zejména vhodná do chovu. Je to přes matku vnučka plemeníka ISKO vom Hühnegrab a také vnučka jedné z posledních fen, pocházejících z chovatelské stanice vom Kirschental.

Štěňata - vrh "W"

24. 06. 2021

Otec:  ALEXYS  vom Damjan Hof    x    Matka:  ILME  Framato Rolau

Datum narození: 1.6.2021

Narozeno: 2 psi a 4 feny  (z toho 1 pes bude dlouhosrstý)

Registruji záznamy na štěňata od výše uvedených rodičů, podle pořadí při výběru a rezervaci. Upřednostňuji zájemce o chovatelskou činnost a zájmovou kynologii. Předpokládaný termín odběrů je přibližně od 23.7.2021

Štěňata - vrh "V"

24. 06. 2021

Otec:  ELOY Framato Rolau   x   Matka:  RIWA Framato Rolau

Datum narození: 23.5.2021

Narozeno: 3 feny  (všechny krátkosrsté)

Registruji záznamy na štěňata od výše uvedených rodičů, podle pořadí při výběru. Upřednostňuji zájemce o chovatelskou činnost a zájmovou kynologii. Předpokládaný termín odběrů je přibližně od 16.- 18.7.2021.

Nejsou na prodej již žádná štěňata z tohoto vrhu !

URK Framato Rolau

21. 03. 2021

Datum narození:  31.8.2020
Otec:   ALEXYS vom Damjan Hof
Matka: HAGGY Framato Rolau

Majitel:  Miloslav Novotný

PRALE Framato Rolau - uchovnění feny

21. 02. 2021

Mladá krátkosrstá fena - fotografie ve stáří 1,5 roku

Otec:  QUENTIN von Regina Pacis   x   Matka:  DYNA Framato Rolau

viz. rubrika - Dospělé feny

QUARZ di Fossombrone - uchovnění psa

21. 02. 2021

Mladý krátkosrstý pes - fotografie ve stáří 3 roky

Otec:  EMMO Framato Rolau   x   Matka:  OLLI v. Glöckner Haus 

Matka uvedeného psa je dcerou plemeníka - VIGO Framato Rolau

viz. rubrika nabídka na KRYTÍ

QUENN Framato Rolau

24. 11. 2020

Mladý krátkosrstý pes - fotografie ve stáří 1 rok   (viz. rubrika mladí psi)

Otec:  NEGUS de Marka   x   Matka:  TRACY Framato Rolau

TROYA Framato Rolau

23. 11. 2020

Krátkosrstá fena - fotografie ve stáří 3 měsíce

Otec:  FARIN Framato Rolau   x   Matka:  CORA Framato Rolau

Štěňata - vrh "U" - doplnění info

20. 11. 2020

Na prodej a k okamžitému odběru je k dispozici pouze jeden dlouhosrstý pes. Kompletně naočkovaný, odčervený, načipovaný a otetovaný, se zaregistrovaným čipem a mezinárodním očkovacím pasem EU. Pes má sytě černou a výraznou masku, krásně tmavě rezatý pigment, správný poměr znaků a černé barvy, velice silnou kostru a krásný výraz. Anatomicky velmi dobře postavený, s prostorným pohybem a celkově harmonickými proporcemi. Více než nadějný pes pro chov a výstavní kariéru. Nabízím kdykoliv možnost osobní návštěvy, foto apod. je nyní poněkud problematické, vzhledem ke špatnému počasí a dešti.
Upřednostňuji vážné zájemce o chovatelskou činnost a zájmovou kynologii.

Štěňata - vrh "U"

20. 11. 2020

Otec:  ALEXYS vom Damjan Hof   x   Matka:  HAGGY Framato Rolau

Datum narození: 31.8.2020

Narozeno: 6 psů a 3 feny  (z toho jsou 3 psi dlouhosrstí)

Registruji záznamy na štěňata od výše uvedených rodičů, podle pořadí při výběru. Upřednostňuji zájemce o chovatelskou činnost a zájmovou kynologii. Předpokládaný termín odběrů je přibližně od 7.- 8.11.2020

Nejsou na prodej již žádná štěňata z tohoto vrhu !

Štěňata - vrh "T"

18. 10. 2020

Otec:  FARIN Framato Rolau   x   Matka:  CORA Framato Rolau

 

Na prodej a k okamžitému odběru jsou k dispozici jeden pes a jedna fena, oba krátkosrstí. Kompletně naočkovaní, odčervení, načipovaní a otetovaní, se zaregistrovaným čipem a mezinárodním očkovacím pasem EU. Vice fotografií naleznete v rubrice  Štěňata-prodej.

Narozeno: 4 psi a 3 feny  (z toho 3 psi dlouhosrstí)

Ostatní štěňata jsou již prodána nebo zarezervována. Termín odběrů je přibližně od 20.9.2020

Nejsou na prodej již žádná štěňata z tohoto vrhu !

Štěňata - vrh "S"

18. 10. 2020

Otec:  ALEXYS vom Damjan Hof   x   Matka:  ESTER Framato Rolau

Datum narození: 21.7.2020

Narozeno: 4 psy a 3 feny

Registruji záznamy na štěňata od výše uvedených rodičů, podle pořadí při výběru. Upřednostňuji zájemce o chovatelskou činnost a zájmovou kynologii. Předpokládaný termín odběrů je přibližně od 18.-20.9.2020

Nejsou na prodej již žádná štěňata z tohoto vrhu !

SAGAR Framato Rolau

27. 09. 2020

Krátkosrstý pes - fotografie ve stáří 7 týdnů

Otec:  ALEXYS vom Damjan Hof   x   Matka:  ESTER Framato Rolau

TOMBA Framato Rolau

27. 09. 2020

Krátkosrstá fena - fotografie ve stáří 6 týdnů

Otec:  FARIN Framato Rolau   x   Matka:  CORA Framato Rolau

Fotodokumentace - vrh "T"

05. 09. 2020

Dlouhosrstí psi - fotografie ve stáří 6 týdnů,  všichni tito psi jsou již zarezervovaní k prodeji

Otec:  FARIN Framato Rolau   x   Matka:  CORA Framato Rolau

Štěňata - vrh "R"

09. 06. 2020

Otec:  ALEXYS vom Damjan Hof   x   Matka:  RIWA Framato Rolau

Datum narození: 7.5.2020

Nejsou na prodej již žádná štěňata z tohoto vrhu !

ALINA vom Damjan Hof

22. 04. 2020

ALINA vom Damjan Hof, pro zajímavost a pro ucelenost náhledu představuji i sestru mého nového plemeníka - ALEXYS vom Damjan Hof ...

Fotodokumentace nejstaršího potomstva plemeníka - Alexys vom Damjan Hof

27. 03. 2020

Pro ilustraci a doplnění předchozího představení nového plemeníka - ALEXYS vom Damjan Hof, jsem připravil některé veřejně dostupné fotografie jeho nejstaršího potomstva. Bohužel v současné době ještě nejsou přidány popisky jednotlivých jedinců, které se pokusím doplnit k jednotlivých fotografiím co nejdříve.

ALEXYS vom Damjan Hof

26. 03. 2020

Od poloviny února se zvýšil počet psů v mé chovatelské stanici o jednoho. Zakoupil jsem do chovatelské stanice nového, mladého a veskrze perspektivního plemeníka, který se jmenuje ALEXYS vom Damjan Hof. Narodil se sice v srbské chovatelské stanici, ale jeho chovatel i majitel byl maďarský kynolog, který CHS nevlastní. Podstatné ovšem pro mne, jako chovatele, znamená to, že nejenže pes je exteriérově přepychový, zdravý a absolutně ve všech směrech korektní a správný, ale pochází z matky, která se narodila v CHS - Framato Rolau, sám jsem ji odchoval a vybral pro sebe do dalšího chovu. Nebudu a nechci uvádět, jakým způsobem se fena dostala do Maďarska, ale jsem velice rád, že se mi podařilo tuto hodnotnou krev pro sebe zachránit, těsně před prodejem uvedeného plemeníka na asijském kynologickém trhu.
Tato fena se jmenuje RUNA Framato Rolau a je matkou řady vynikajících potomků. Její přímý bratr je ROBEN Framato Rolau, který chovatelsky působil zejména u nás, kromě Německa a taktéž i Itálie.
Alexys je prošlechtěn příbuzensky na dva vynikající plemeníky FURBO x FLORO degli Achei  4 : 2, jejichž mateřská krev z otcovy strany vede jednu z posledních Wienerau linií, viditelnou v rodokmenu do páté generace.
Za svůj prozatím krátký život (31. ledna mu byly tři roky) se zúčastnil řady výstav s vynikajícími výsledky. Podařilo se mu kromě jiného obdržet 2x titul VA-1 a na zemské výstavě v Německu obsadil druhé místo.
Jeho potomstvo již zaujímá špičková umístění na prestižních a klubových výstavách. Jedna z jeho dcer zvítězila na klubové výstavě v Srbsku a druhá na klubové výstavě v Maďarsku, samozřejmě ve třídě mladých či dorostu. Předvedl v necelých třech letech vynikající a velice vyrovnanou odchovnou skupinu. Pevně doufám, že by mohl něco podobného ukázat i u nás. Jeho dalším obrovským kladem, zejména pro současný chov, je jeho střední výška, která činí 63 cm.

FARIN Framato Rolau

19. 02. 2020

Výše uvedený chovný pes se nyní nachází v Karlových Varech a je možné jej využít pro plemenitbu. Více údajů ohledně zmíněného plemeníka naleznete na jeho kartě na těchto stránkách, v rubrice nabídky psů na krytí.

Štěňata - vrh "Q"

20. 01. 2020

Otec:  NEGUS de Marka   x   Matka:  TRACY Framato Rolau

Více informací včetně fotodokumentace bude uvedeno v rubrice - "Prodej - štěňata"

Datum narození: 16.10.2019

Narozeno: 5 psů a 4 feny,  (3 feny a jeden pes jsou dlouhosrstí)

Registruji záznamy na štěňata od výše uvedených rodičů, podle pořadí při výběru. Upřednostňuji zájemce o chovatelskou činnost a zájmovou kynologii. Předpokládaný termín odběrů je přibližně od 7. prosince 2019.

Nejsou na prodej již žádná štěňata z tohoto vrhu!

ILME Framato Rolau

23. 07. 2019

Přesně čtyři dny po svých druhých narozeninách absolvovala mladá a krevně velice zajímavá fena ILME úspěšně českou bonitaci, pořádanou v Herolticích dne 21.7.2019, a zařadila se tímto mezi kmenové chovné feny chovatelské stanice Framato Rolau.

Bohužel se v současné době nachází ve stadiu silného línání a není možno nyní udělat alespoň jakousi slušnou fotografii pro obecnou ilustraci jejího vzhledu. Proto ihned po novém nasrstění se budu samozřejmě snažit co nejrychleji dokončit její webovou prezentaci.

ESTER Framato Rolau

08. 07. 2019

Doplněna databáze chovných jedinců o novou fenu, která úspěšně absolvovala německý Körung dne 29.6.2019 v Karlových Varech.

Körung a bonitace - Karlovy Vary

08. 07. 2019

ZKO č. 794 HÁJEK  -  29.6.2019

Omlouvám se za určitou odmlku ale v podstatě nebylo téměř o čem psát, i díky časovému vytížení v práci rozhodčího, zejména v zahraničí, v průběhu jara až do počátku června. 
Až nyní se alespoň zmiňuji o důležité akci, zejména tedy pro mne, jako chovatele. Dne 26.6.2019, ráno od 8.00 hod., se uskutečnil v Karlových Varech německý Körung, který posuzoval pan rozhodčí a Körmeister Ralf Wille ze SRN (SV). Muselo se začít zavčasu protože panovalo horko a dusno již časně z rána a k poledni již vystoupila teplota až na 37°C. Všechno zapadalo podle harmonogramu akce a bylo poměrně rychle hotovo, ve 12.00 hod. měl rozhodčí napsány i posudky včetně potvrzení o absolvování Körungu. To bylo umožněno i díky programu, ve kterém rozhodčí pracoval na notebooku a který velice usnadňoval a zejména urychloval jeho práci, aniž by k sobě potřeboval nějakého zapisovatele apod. Posléze se kompletní dokumentace vytiskla na tiskárně a bylo hotovo. Skutečně precizní práce a s podobnou jsem se osobně setkal poprvé. Následoval společný oběd v místě konání a účastníci Körungu se poté mohli rozjet domů. Zúčastnilo se celkem 10 startujících, z toho sedm jedinců z Polska a tři z Čech. Všichni úspěšně Körung absolvovali. Nutno ještě pochválit figuranta za velmi přesnou a korektní práci, kterou velice ocenil i sám rozhodčí pan R. Wille. Jako figurant pracoval na akci pan Václav Kuncl.
Po přestávce byla od 15.00 hod. zahájena česká bonitace, kterou posuzoval pan Ing. Jiří Novotný. Byli na ni přihlášeni pouze dva jedinci, z čehož jeden se na poslední chvíli odhlásil, pro vážnou zdravotní indispozici psovoda. Nicméně vše proběhlo tak, jak se sluší či patří, jeden účastník rovněž úspěšně absolvoval a bonitace byla posléze cca za půl hodiny oficiálně ukončena. V té chvíli již bylo téměř nedýchatelné ovzduší a všichni byli rádi, že si mohou oddechnout ve stínu a svlažit hrdlo. Figuranta opět provedl standardním způsobem pan Václav Kuncl.
Závěrem bych chtěl ještě poděkovat za pomoc při pořádání akce kolektivu kynologů ze ZKO Ostrov-Veseřice a rovněž tak i ZKO Hájek.

Výsledková listina - Katalog ke stažení

Štěňata - vrh "O"

28. 05. 2019

Otec:  PARSON Framato Rolau   x   Matka:  RIWA Framato Rolau

Více informací včetně fotodokumentace bude uvedeno v rubrice - "Prodej - štěňata"

Datum narození: 24.4.2019

Narozeno: 2 psi a 2 feny,  (1 pes a 1 fenka jsou dlouhosrstí)

Registruji záznamy na štěňata od výše uvedených rodičů, podle pořadí při výběru. Upřednostňuji zájemce o chovatelskou činnost a zájmovou kynologii. Předpokládaný termín odběru je přibližně od 15. června 2019.

Volný na prodej je dlouhosrstý pejsek, pouze do chovatelských rukou. Ostatní štěňata jsou již zadána.

Štěňata - vrh "N"

17. 03. 2019

HILTON Team Marlboro    x    HAGGY Framato Rolau

Více informací včetně fotodokumentace bude včas uvedeno v rubrice - "Prodej - štěňata"

Registrujeme záznamy na štěňata od výše uvedených rodičů. Předpokládaný termín odběru je přibližně od konce ledna 2019.

Datum narození: 3.12.2018

Narozeno: 4 fenky (z toho jedna fena dlouhosrstá)

Nejsou na prodej již žádná štěňata z tohoto vrhu!

TORRY Framato Rolau

03. 01. 2019

Změna majitele a vytvoření prezentace nového plemeníka - TORRY Framato Rolau, jehož otcem je právě nazpět navrátivší se pes EMMO Framato Rolau. Bližší údaje v nabídce na krytí nebo na kartě psa.

EMMO Framato Rolau

03. 01. 2019

Návrat výše uvedeného plemeníka ze zapůjčení na krytí nazpět do domovského působiště. Od 30.12.2018 je ustájen opět v Karlových Varech.

ELOY Framato Rolau

26. 11. 2018

Do chovatelské databáze byl doplněn nový perspektivní plemeník, který právě splnil základní podmínky pro chov, bližší údaje viz. rubrika " Krytí "

Štěňata - vrh "M"

08. 06. 2018

WOLF di Casa Nobili  x  TRACY  Framato Rolau

Více informací včetně fotodokumentace bude uvedeno v rubrice - "Prodej - štěňata"

Datum narození: 15.5.2018

Narozeno: 3 psi a 5 fen (z toho dvě feny dlouhosrsté)

Registrujeme záznamy na štěňata od výše uvedených rodičů. Volné na prodej jsou 3 fenky (z toho 2 dlouhosrsté + 1 krátkosrstá) a 1 krátkosrstý pes. Předpokládaný termín odběru je přibližně od 10. července 2018.

FARIN Framato Rolau

06. 06. 2018

Speciální výstava německých ovčáků  "CHARKOV 2018"  a  "KYJEV 2018"

FARIN Framato Rolau  se zúčastnil se svou majitelkou E. Makeevou dalších dvou výstav na území Ukrajiny a to ihned během jednoho víkendu. V sobotu 2.6.2018 se konala v Kyjevě speciální výstava, kde obsadil ve třídě dospívajících 2. místo a kterou posuzoval rozhodčí pan V. Volkov z Litvy. V neděli pak ve 400 km vzdáleném Charkově se konala další speciální výstava, kterou posuzoval rozhodčí SV, pan N. Scharschmidt z Německa. Na této výstavě obdržel ve třídě dospívajících 1. místo a vítěze třídy. Majitelce tímto gratulujeme k dalším dosaženým úspěchům s uvedeným psem.

Štěňata - vrh "L"

23. 04. 2018

PREDO Framato Rolau  x  XITA Framato Rolau

Více informací včetně fotodokumentace bude uvedeno v rubrice - "Prodej - štěňata"

Datum narození: 18.4.2018

Narozeno: 3 psi a 6 fen

Registrujeme záznamy na štěňata od výše uvedených rodičů. Předpokládaný termín odběru je přibližně od 10. června 2018.

Štěňata - vrh "K"

27. 12. 2017

SUNDAR Framato Rolau  x  TRACY Framato Rolau

Více informací včetně fotodokumentace je uvedeno v rubrice - "Prodej - štěňata"
Termín odběru: předpokládaný termín odběru je od 20.12.2017
Nejsou na prodej již žádná štěňata z tohoto vrhu!

ZIBO Framato Rolau

14. 12. 2017

Mladý a nadějný plemeník přidán do seznamu psů v rubrice nabídky na krytí, spolu s bližšími údaji a kontaktem na majitele, včetně adresy ustájení.

Oblastní speciální výstava NO

12. 12. 2017

Výše uvedeného dne se ve velmi hezkém, reprezentativním prostředí fotbalového stadionu s perfektně připravenou travnatou plochou, uskutečnila tato oblastní výstava, kterou posuzoval pan Lutz Wischalla (SV) ze SRN, majitel chovatelské stanice "vom Eichenplatz".

EMMO & PREDO Framato Rolau

02. 11. 2017

Dne 8.5.2016 byl EMMO Framato Rolau zbonitován doživotně s kódem 5JX1/P a zároveň těsně dvouletý PREDO Framato Rolau byl čerstvě uchovněn rovněž s bonitačním kódem 5JX1/P.

BALTIC Sieger 2015 - LATVIA

02. 11. 2017

Hlavní severská klubová výstava německých ovčáků přibaltických zemí se tentoktáte konala v Lotyšsku, což je ještě o cca 200 km dále, než tomu bylo loni do Litvy...

LGZS (04) - WILDESHAUSEN - 19.6.2016

02. 11. 2017

V neděli 19. června 2016 jsme se zúčastnili velké zemské výstavy (04 - Waterkant), která se konala v městečku Wildeshausen, na severu Německa, poblíže většího města Bremen a celkem nedaleko holandských hranic.

LGZS (14) - DORMITZ - 29.6.2016

02. 11. 2017

Týden po LGZS ve Wildeshausenu jsme se zúčastnili další zemské výstavy, tentokráte pořádané spolkovou zemí Bayern (Nord - LG 14). Celkem podle katalogu bylo přihlášených 121 jedinců, z čehož zejména třídy fen byly velice silně zastoupené počtem i kvalitou jednotlivých zvířat.

BALTIC Sieger 2016 - ESTONSKO

02. 11. 2017

Hlavní klubová výstava německých ovčáků Estonska a přibaltických zemí, pod označením BalticSieger se uskutečnila tentokrát v hlavním městě TALLIN...

EMMO Framato Rolau

02. 11. 2017

V sobotu 13.8.2016 se konal Körung na cvičišti OG - Oppenheim (LG10), který posuzoval pan Heinz Scheerer...

HŠV - Slovensko 2016

02. 11. 2017

Ve dnech 24. - 25.9.2016, v areálu firmy "Z POLYTANU" v Malém Lapáši, se uskutečnila Klubová výstava NO Slovenské republiky. Posuzovali dva rozhodčí SV z Německa, pan Erich Bösl feny a pan Gladbach psy.

SAS - Siegerschau - ITALIA 2016

02. 11. 2017

Hlavní výstava SAS - italského klubu NO, se uskutečnila jak je již v posledních letech zvykem, opět v nádherném prostředí sportovního areálu v Bagnolo in Piano, které je součástí anglomerace velkého města Modena, známého zejména výrobou sportovních vozů Ferrari a také nedalekým závodním okruhem v Maranellu.

Klubový pohár Běloruska - 2016

02. 11. 2017

Téměř na hranici s Ruskem, 300 km od hlavního města Minsku, ve druhém největším městě Běloruska Gomelu, se konala největší výstava sezóny v této republice...

MOLDAUSIEGER 2016

02. 11. 2017

Úplně na závěr letošní sezóny, v malé republice Moldávii, v jejím hlavním městě Kišiněvě, na hranici s Rumunskem a Ukrajinou se uskutečnila jejich Klubová výstava NO, která se pořádá vždy v součinnosti se Svazem chovatelů NO na Ukrajině...

Fotodokumentace - vrh "G"

02. 11. 2017

Na obrázku je jedna ze čtyř krátkosrstých fen, ve stáří 4 týdnů. Bohužel, díky nevalnému počasí, nelze udělat více kvalitních ilustračních fotografií vrhu. V nejbližším možném a příznivém termínu, vzhledem k počasí, další fotky doplníme.

Štěňata - vrh "G"

30. 10. 2017

Datum narození: 11.1.2017
Narozeno: 3 psi a 5 fen  ( z toho 2 psi a jedna fena jsou dlouhosrstí )
Termín odběru: předpokládaný termín odběru je sobota, 18.3.2017

SUNDAR Framato Rolau

30. 10. 2017

Dnešního dne byl výše uvedený mladý plemeník zařazen mezi zbonitované jedince, v první třídě a s bonitačním kódem 5JX1/P. Rozhodčího vykonával pan ing. Jiří Novotný a figuroval pan Jiří Petrus.