Novinky

Německá bonitace - KÖRUNG - 19.5.2018

Místo a termín konání:  Karlovy Vary 19.5.2018, pod záštitou ZKO č. 794 HÁJEK

Výše uvedeného dne se poprvé konala na našem území německá bonitace (tzv. Körung), za účasti několika zahraničních psů. Körung posuzoval rozhodčí pan Andreas Rudolph (SV) z Německa a figuranta dělal pan Václav Kuncl. Musím konstatovat, že vše proběhlo dle plánu a včas, hladce, bez zádrhelů a průtahů. Rozhodčí vyjádřil spokojenost s organizací akce, přípravou a předvedením psů a zvláště pochvalně se zmínil k práci figuranta.
Německá bonitace je podobná té české ale je třeba dodržet některé podmínky, specifické pro SV a předchozí splněné podmínky pro její absolvování. Odlišuje se od té naší zejména tím, že bonitovaní psi musí chodit na přepad do makety u nohy, bez držení a pomoci majitele. Není nijak výjimečná oproti té naší ale je zapotřebí pro některé chovatele, jejichž odchovy a další jejich potomstvo se zúčastňují zahraničních akcí a chtějí tak, aby byla dosažená chovatelská ocenění uznávána i v zahraničí a jedinci nebyli nijak penalizování, což se bohužel bez tohoto mnohdy stává.
Námi pořádaného Körungu se zúčastnilo 17 psů a fen, z původního počtu 21 přihlášených. Absolvovali úspěšně všichni, viz. Katalog - startovní listina.

Katalog - startovní listina  (ke stažení)